Ben ik vrij?

Of je vrij bent op een feestdag is in Nederland niet wettelijk vastgelegd. In plaats daarvan is het geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers. CAO’s worden per sector of per bedrijfstak afgesloten. Er zijn vele honderden CAO’s in Nederland.

Van een aantal CAO’s hebben we bekeken welke officiële feestdagen zijn aangemerkt als vrije dagen. Kijk hieronder of jouw sector daar ook bij zit.

https://www.flickr.com/photos/roel1943/14313102574
Ambtenarij
Horeca
Onderwijs
Zorg en welzijn
Schoonmaakbranche