Feestdagen schoonmaak- en glazenwassersbranche

Of je een feestdag voor jou ook een vrije dag is is voor de meeste werknemers vastgelegd in de CAO. We hebben een aantal CAO’s doorgenomen om te kijken welke van de officiële Nederlandse feestdagen, ook een vrije dag is in de CAO. Hieronder vind je het overzicht voor de schoonmaakbranche.

Table Plugin

In de CAO van de schoonmaakbranche kunnen de volgende scenario’s zich voordoen met betrekking tot feestdagen:

  • Indien er op een feestdag wordt gewerkt, geldt er een toeslag van 150% op het basisuurloon.
  • Als het object op de feestdag gesloten is en de werknemer normaal gesproken op deze dag op dit object werkt, ontvangt de werknemer zijn normale loon.
  • Wanneer de werknemer ingeroosterd staat op een feestdag maar een vrije dag wenst, kan hij of zij de werkgever verzoeken om vrij te zijn. In dit geval heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, maar niet op de feestdagentoeslag. Er worden geen vakantieuren ingehouden.