Feestdagen zorg en welzijn

Of je een feestdag voor jou ook een vrije dag is is voor de meeste werknemers vastgelegd in de CAO. We hebben een aantal CAO’s doorgenomen om te kijken welke van de officiële Nederlandse feestdagen erkend zijn in de CAO. Hieronder vind je het overzicht voor de zorgsector. In de zorg wordt er vaak doorgewerkt tijdens de feestdagen. Dus ook al is de feestdag erkend in de CAO, is dit niet altijd per definitie een vrije dag. Lees meer daarover onder de tabel.

Table Plugin

In al deze CAO’s is vastgelegd dat je feestdagen mag ruilen voor feestdagen die voor jou belangrijk zijn. En alhoewel feestdagen dus niet per se vrije dagen zijn, hebben de CAO’s Ziekenhuizen en GGZ vastgelegd dat voor elke feestdag die niet in het weekend valt 7,2 uur wordt afgetrokken van het jaarlijks te werken uren.

In de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT) zijn bovenstaande dagen weliswaar aangemerkt als feestdagen, dat betekent echter niet dat je ook vrij bent op deze dagen. De CAO geeft aan dat je evengoed verlofuren moet opnemen als je vrij wilt hebben op een ingeroosterde feestdag. Wel kan je bijvoorbeeld meer compensatie-uren krijgen als je bereikbaarheidsdienst hebt op een feestdag.

Ook voor de CAO GGZ en de CAO Ziekenhuizen geldt ook dat deze feestdagen niet per se vrije dagen zijn. Wel kan je een toeslag krijgen als je op deze dagen moet werken.

Bronnen: