Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag herdenkt de bevrijding van Nederland en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De oorsprong van Bevrijdingsdag ligt in de capitulatie van nazi-Duitsland op 5 mei 1945, wat leidde tot het einde van de oorlog in Nederland. Op deze dag kwam er een einde aan de vijf jaar durende bezetting en onderdrukking, waardoor de vrijheid en democratie weer hersteld werden.

Bevrijdingsdag valt jaarlijks op 5 mei en wordt in Nederland gevierd als nationale feestdag. Op deze dag herdenken en vieren Nederlanders de vrijheid en staan ze stil bij de offers die zijn gebracht voor die vrijheid. Het is een dag van nationale trots en solidariteit, waarop de vrijheid gevierd wordt en het belang ervan benadrukt wordt.

Vroeger werd Bevrijdingsdag voornamelijk gevierd met officiële herdenkingsplechtigheden, zoals kransleggingen bij oorlogsmonumenten en momenten van stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast waren er festiviteiten, zoals bevrijdingsconcerten, optochten en festivals, waarbij de bevrijding en vrijheid gevierd werden.

Tegenwoordig wordt Bevrijdingsdag nog steeds gevierd met officiële herdenkingen en ceremonies, waarbij de nadruk ligt op het herdenken van de slachtoffers en het eren van de veteranen. Daarnaast is het ook een dag van feestelijke activiteiten en evenementen, zoals bevrijdingsfestivals door het hele land, waarbij muziek, theater en debat worden ingezet om de vrijheid te vieren en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Bevrijdingsdag dient als een herinnering aan het belang van vrijheid, democratie en mensenrechten, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Datum 2024

5 mei 2024

Datum 2025

5 mei 2025

Achtergrond
Nationaal
Feestdag

Officiële feestdag

Ben ik vrij met Bevrijdingsdag?

Er zijn in Nederland geen wettelijk verplichte vrije dagen. Bevrijdingsdag is wel een officiële feestdag, maar niet voor iedereen ook een vrije dag. Of dit voor jou geldt is vastgelegd in een CAO of je individuele arbeidscontract.

Wij zijn alvast in een paar CAO’s gedoken voor je. Ben je ambtenaar bij een gemeente of het Rijk, dan ben je vrij op Bevrijdingsdag. Ben je ambtenaar bij een provincie of waterschap? Dan ben je eens in de 5 jaar (in een lustrumjaar) vrij op Bevrijdingsdag.