Chanoeka

“Happy Hanukkah!”. Sommige zullen zich deze uitspraak herinneren van de aflevering van Friends, waarin Ross zijn zoontje wil uitleggen over Chanoeka. Maar wat betekent Chanoeka? Het is een joods feest, ook wel bekend als het Feest van Licht, is een joods feest dat de herinwijding van de Heilige Tempel in Jeruzalem viert na de overwinning van de Makkabeeën op de Seleucidische heersers in de 2e eeuw voor Christus. De oorsprong van Chanoeka gaat terug tot deze historische gebeurtenis, waarbij de Joden hun tempel herstelden en de Menora (zevenarmige kandelaar) aanstaken om het heiligdom opnieuw in te wijden.

Chanoeka wordt gevierd gedurende acht dagen en begint op de 25e dag van de joodse maand Kislev, die meestal in december valt volgens de westerse kalender. Het is een tijd van vreugde, dankbaarheid en hoop voor de Joodse gemeenschap over de hele wereld.

Vroeger werd Chanoeka voornamelijk gevierd in huiselijke kring, waarbij families samenkomen om kaarsen aan te steken in een negenarmige kandelaar genaamd een Chanoekia, te bidden, speciale gerechten te bereiden en geschenken uit te wisselen. Het licht van de Chanoekia symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis en de kracht van het geloof.

Tegenwoordig wordt Chanoeka nog steeds gevierd met het aansteken van kaarsen in de Chanoekia en het uitvoeren van traditionele rituelen, maar het is ook uitgegroeid tot een meer openbare viering. Steden over de hele wereld organiseren publieke Menora-lightings, optochten, culturele evenementen en festiviteiten waar mensen samenkomen om deel te nemen aan de vieringen en deel te nemen aan feestelijke maaltijden en activiteiten. Chanoeka is een tijd van gemeenschap, solidariteit en het vieren van de Joodse identiteit en tradities.

Datum 2024

25 december tot 2 januari

Datum 2025

25 december tot 2 januari

Achtergrond
Joods
Feestdag

Geen officiële feestdag

Ben ik vrij met Chanoeka?

Of je vrij bent met een feestdag wordt in Nederland niet bij wet bepaald, maar in je CAO of arbeidsovereenkomst. Over het algemeen is het niet gebruikelijk dat in Nederland vrij wordt gegeven met Chanoeka. De dag is ook geen officiële Nederlandse feestdag. Het is echter wel steeds gewoner dat werknemers religieuze feestdagen mogen ‘ruilen’. Dan kan je bijvoorbeeld vrij zijn met Chanoeka in plaats van Tweede Pinksterdag.