Chinees nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen. Het wordt gevierd op de eerste dag van de eerste maand van de Chinese kalender, dat de dag is waarop de tweede nieuwe maan nį het winter-solstitium plaatsvindt. Niet alleen in China en Taiwan, maar in vele Chinatowns in de wereld wordt het gevierd. Tegelijkertijd vieren andere Oost-Aziaten, zoals Koreanen en Vietnamezen ook hun nieuwjaar.

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen en leeuwendansen.

Niet iedere nieuwjaarsdag valt op de tweede nieuwe maan na de winterwende. Dit is niet het geval, wanneer er een elfde of twaalfde maand voor het nieuwe jaar valt; dan valt de derde nieuwe maan na de winterwende op deze dag, de eerstvolgende keer dat dit gebeurt, is in 2033. De Chinese nieuwjaarsperiode eindigt met het lantaarnfestival, op de vijftiende dag van het nieuwe jaar.

Volgens legenden was Nian ("Nyehn") een mensetend prooidier in het oude China, die ongemerkt huizen kon binnendringen. Al gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard lawaai en de kleur rood, en zij verdreven hem met explosies, vuurwerk, en veelvuldig gebruik van de kleur rood in het huis. Deze gebruiken leidden tot de eerste nieuwjaarsvieringen.

Het feest wordt internationaal gevierd in gebieden met een grote bevolking van etnische Chinezen. Behalve voor Chinezen, is het feest ook belangrijk voor andere etnische groepen, zoals de Mongolen, Koreanen, de Miao (Chinese Hmong) en de Vietnamezen, die door de Chinese cultuur zijn beļnvloed wat betreft religieuze en filosofische wereldvisies en taal en cultuur in het algemeen.

Het Chinese Nieuwjaar is ook de tijd wanneer de grootste menselijke migratie plaatsvindt, wanneer Chinezen over de hele wereld naar huis keren op nieuwjaarsavond om met het avondeten bij hun familie te zijn.


home
Chinees Nieuwjaar