Het doopsel of de doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. De dopeling wordt overgoten met doopwater of erin ondergedompeld. Daarbij wordt vaak de doopformule uitgesproken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", volgens Mattheus 28:19. Na het doopsel mag men zich christen noemen, maar volgens anderen moet men christen zijn voordat men gedoopt kan worden. In sommige gemeentes geeft de doop toegang tot de andere sacramenten, zoals het avondmaal.

Het doopsel is het enige sacrament dat door de gehele christenheid erkend wordt.


home
dopen