Driekoningen

Driekoningen, ook bekend als Epifanie, is een christelijk feest dat de komst van de drie wijzen of magiërs naar de pasgeboren Jezus viert. De oorsprong van Driekoningen gaat terug tot de bijbelse vertelling in het evangelie van Matteüs, waar de wijzen uit het Oosten de ster van Bethlehem volgen om het kind Jezus te aanbidden en hem geschenken van goud, wierook en mirre te brengen.

Driekoningen wordt traditioneel gevierd op 6 januari, twaalf dagen na kerst. Het markeert het einde van de kerstperiode en wordt in sommige culturen ook gevierd als de dag waarop de kerstversieringen worden opgeruimd en de kerstboom wordt verwijderd.

Vroeger werd Driekoningen voornamelijk gevierd met religieuze diensten en processies, waarbij de drie wijzen werden nagespeeld en de geschenken van goud, wierook en mirre werden gesymboliseerd. In sommige landen werden er ook speciale koekjes of broden gebakken met een boon, waarbij degene die de boon vond als “koning” werd gekroond voor de dag.

Tegenwoordig wordt Driekoningen nog steeds gevierd in veel christelijke gemeenschappen over de hele wereld, zij het vaak op een meer ingetogen manier dan vroeger. Religieuze diensten herdenken de bijbelse gebeurtenis en er kunnen nog steeds processies plaatsvinden. In sommige landen, zoals Spanje en Latijns-Amerikaanse landen, wordt Driekoningen ook gevierd met speciale optochten en festiviteiten, waarbij kinderen verkleed gaan als de drie wijzen en snoep of cadeautjes ontvangen. Driekoningen blijft een belangrijk feest in de christelijke kalender, dat de nadruk legt op aanbidding, geschenken geven en de universele betekenis van de geboorte van Jezus.

Ben ik vrij met Driekoningen?

Of je vrij bent met Driekoningen, of op welke feestdag dan ook, is in Nederland niet vastgelegd in de wet maar in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Driekoningen is geen officiële feestdag in Nederland. Het is ook niet gebruikelijk dat Driekoningen in Nederlandse CAO’s is opgenomen als vrije dag.