Feest van de Heilige Drie-eenheid

Het Feest van de Heilige Drie-eenheid, ook bekend als Drievuldigheidszondag, is een belangrijke viering in de christelijke traditie die de drie-eenheid van God eert: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De oorsprong van deze viering gaat terug tot de vroege christelijke kerk, maar het feest kreeg pas later zijn definitieve vorm.

In Nederland wordt het Feest van de Heilige Drie-eenheid over het algemeen gevierd op de zondag na Pinksteren, als afsluiting van de paastijd. Het is een dag waarop gelovigen samenkomen in kerken over het hele land om te reflecteren op de mysteriën van de Heilige Drie-eenheid en om Gods liefde en genade te vieren.

Vroeger werd het Feest van de Heilige Drie-eenheid voornamelijk gevierd met speciale liturgische diensten en gebeden die gericht waren op het eren van de drie personen van de Drie-eenheid. Het was een gelegenheid voor gelovigen om hun geloof te verdiepen en om hun verbondenheid met God te vernieuwen.

Tegenwoordig wordt het Feest van de Heilige Drie-eenheid nog steeds gevierd in kerken in Nederland, zij het vaak op een meer ingetogen manier dan andere christelijke feestdagen. Het is een dag van spirituele reflectie, aanbidding en dankbaarheid voor de genade van God en de liefde van de Heilige Drie-eenheid.

Datum 2024

zondag 26 mei

Datum 2025

zondag 15 juni

Achtergrond
Christelijk
Feestdag

Geen officiële feestdag

Ben ik vrij met het Feest van de Heilige Drie-eenheid?

Of je vrij bent op Drievuldigheidszondag, of welke feestdag dan ook, is in Nederland niet vastgelegd in de wet maar in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Allerheiligen is geen officiële feestdag in Nederland. Het is ook niet gebruikelijk dat deze dag in Nederlandse CAO’s is opgenomen als vrije dag.