Christelijke feestdagen

Christelijke feestdagen zijn speciale dagen die door christenen over de hele wereld worden gevierd ter herdenking van belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus of andere religieuze gebeurtenissen die significant zijn voor het christelijk geloof. Deze feestdagen hebben een diepe spirituele betekenis en zijn vaak gerelateerd aan de liturgische kalender van de christelijke kerken.

Onder Christelijke feestdagen vallen de volgende dagen:

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Ben ik vrij met het Feest van de Heilige Drie-eenheid? Of je vrij bent op Drievuldigheidszondag, of welke feestdag dan ook, is in Nederland niet vastgelegd in de wet maar in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Allerheiligen is geen officiële feestdag in Nederland. Het is ook niet gebruikelijk dat deze dag in Nederlandse CAO’s is …

Read more

Allerheiligen

Ben ik vrij met Allerheiligen? Of je vrij bent met Allerheiligen, of welke feestdag dan ook, is niet vastgelegd in de wet maar in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Allerheiligen is geen officiële feestdag in Nederland. Het is ook niet gebruikelijk dat Allerheiligen in Nederlandse CAO’s is opgenomen als vrije dag.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is een belangrijke christelijke herdenkingsdag die de kruisiging van Jezus Christus herdenkt en wordt beschouwd als onderdeel van de paasviering. De oorsprong van Goede Vrijdag ligt in het bijbelse verslag van Jezus’ arrestatie, veroordeling, en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op Golgotha. Goede Vrijdag valt altijd op de vrijdag voor Pasen en …

Read more

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag die de opname van Jezus Christus in de hemel herdenkt volgens de christelijke traditie. De oorsprong van Hemelvaartsdag ligt in de bijbelse vertelling van de Hemelvaart van Jezus, die plaatsvond veertig dagen na zijn opstanding uit de dood, volgens het Nieuwe Testament. Hemelvaartsdag valt op de veertigste dag na Pasen …

Read more

Kerst

Eerste en Tweede Kerstdag Eerste Kerstdag, op 25 december, is de dag waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. Het is de hoofddag van het kerstfeest, waarop veel mensen religieuze diensten bijwonen en samen zijn met familie en vrienden om de geboorte van Jezus te vieren en cadeautjes uit te wisselen. Tweede Kerstdag, op 26 …

Read more

Driekoningen

Driekoningen, ook bekend als Epifanie, is een christelijk feest dat de komst van de drie wijzen of magiërs naar de pasgeboren Jezus viert. De oorsprong van Driekoningen gaat terug tot de bijbelse vertelling in het evangelie van Matteüs, waar de wijzen uit het Oosten de ster van Bethlehem volgen om het kind Jezus te aanbidden …

Read more

Pasen

Pasen, een van de belangrijkste christelijke feestdagen, viert de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De oorsprong van Pasen ligt in het Joodse Pesach (Passover), waarbij de opstanding van Jezus nauw verbonden is met het Joodse paasfeest. Het christelijke Paasfeest werd in de vroege kerk gevierd als een herdenking van de opstanding van Jezus, …

Read more

Pinksteren

Ben ik vrij met Pinksteren? Er zijn in Nederland geen wettelijk verplichte vrije dagen. Pinksteren zijn wel een officiële feestdagen. In veel CAO’s en arbeidscontracten zal Tweede Pinksterdag dan ook zijn opgenomen als vrije dag. Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag en is voor veel mensen dus sowieso al een vrije dag. Wij zijn …

Read more