Themadagen

Themadagen zijn speciale feestdagen die zijn gewijd aan het benadrukken van bepaalde thema’s, onderwerpen of kwesties die relevant zijn voor de samenleving. Deze dagen worden vaak gebruikt om bewustwording te creëren, het debat aan te wakkeren, actie te ondernemen of aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen.

Voorbeelden van themadagen in Nederland zijn:

Dierendag

Dierendag is een jaarlijkse viering ter ere van de liefde voor dieren en het bewustzijn van hun welzijn. De oorsprong van Dierendag gaat terug tot 1929, toen de internationale dierenbeschermingsorganisatie “World Society for the Protection of Animals” (WSPA) 4 oktober uitriep tot Werelddierendag, ter herdenking van de heilige Franciscus van Assisi, de beschermheilige van dieren. …

Read more

Valentijnsdag

Valentijnsdag is een jaarlijks terugkerende viering van liefde en romantiek, die wereldwijd wordt gevierd. De oorsprong van Valentijnsdag is enigszins vaag, met verschillende legendes en historische verhalen die eraan zijn verbonden. Eén populaire theorie is dat het zijn oorsprong vindt in het oude Rome, waar de heilige Valentinus liefdesparen in het geheim trouwde, tegen het …

Read more

Vaderdag

Ben ik vrij op Vaderdag? Vaderdag is geen officiële feestdag. Het is dan ook niet gebruikelijk dat deze dag is vastgelegd in de CAO of arbeidscontract als vrije dag. Maar omdat Vaderdag altijd op een zondag valt is de kans groot dat je toch vrij bent op Vaderdag.

Moederdag

Moederdag is een jaarlijkse viering ter ere van moeders en het moederschap. De oorsprong van Moederdag ligt in de Verenigde Staten, waar Anna Jarvis in het begin van de 20e eeuw een dag wilde instellen om haar eigen moeder te eren en alle moeders te eren voor hun onzelfzuchtige toewijding. Haar inspanningen leidden tot de …

Read more