Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is een belangrijke christelijke herdenkingsdag die de kruisiging van Jezus Christus herdenkt en wordt beschouwd als onderdeel van de paasviering. De oorsprong van Goede Vrijdag ligt in het bijbelse verslag van Jezus’ arrestatie, veroordeling, en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op Golgotha.

Goede Vrijdag valt altijd op de vrijdag voor Pasen en maakt deel uit van de paascyclus, die de dood en opstanding van Jezus markeert. Het is een dag van vasten, bezinning en rouw, waarbij christenen over de hele wereld de lijdensweg van Jezus herdenken en stilstaan bij de betekenis van zijn offer.

Vroeger werd Goede Vrijdag voornamelijk gevierd met religieuze diensten en processies, waarbij het lijdensverhaal van Jezus werd verteld en overwogen. Het was een dag van nederigheid en reflectie, waarbij gelovigen zichzelf eraan herinnerden van welk offer zij worden bevrijd door de kruisdood van Jezus.

Tegenwoordig wordt Goede Vrijdag nog steeds gevierd met religieuze diensten en gebedsbijeenkomsten, waarbij de nadruk ligt op bezinning en het overdenken van de betekenis van Jezus’ offer. Sommige christenen vasten op deze dag of onthouden zich van vlees als een teken van rouw. Voor anderen is het een dag van vrijwilligerswerk en liefdadigheid, waarbij ze zich inzetten om anderen te helpen en solidariteit te tonen met degenen die lijden. Goede Vrijdag blijft een dag van spirituele betekenis en reflectie voor miljoenen gelovigen over de hele wereld.

Ben ik vrij op Goede Vrijdag?

Vrije dagen worden in Nederland geregeld in de CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn geen wettelijk verplichte vrije dagen. Goede Vrijdag is wel een officiële feestdag in Nederland. Toch wisselt het sterk per werkgever of je vrij bent op Goede Vrijdag.

Wij bekeken alvast een aantal CAO’s. Ambtenaren hebben geen recht op een vrije dag op de Goede Vrijdag. In de CAO’s Gemeenten, Provincies, Rijk en Werken voor waterschappen is deze dag niet opgenomen in de lijst met vrije feestdagen.