Jom Kipoer

Jom Kipoer (voluit: Jom ha-Kippoeriem), ook bekend als de Grote Verzoendag, is een van de belangrijkste en heiligste dagen in het joodse jaar. De oorsprong van Jom Kipoer gaat terug tot de tijd van Mozes en de uittocht uit Egypte, toen God het volk Israël opdroeg om een dag van vasten en boetedoening te houden voor hun zonden.

In Nederland wordt Jom Kipoer jaarlijks gevierd op de tiende dag van de joodse maand Tisjri, meestal in september of oktober. Het is een dag van totale onthouding, waarop volwassenen vasten van zonsondergang tot zonsondergang en zich richten op gebed, berouw en verzoening.

Vroeger werd Jom Kipoer voornamelijk gevierd in synagogen, waar gelovigen de hele dag door de liturgie reciteerden, gebeden uitspraken en de Thora lazen. Het was een dag van diepe spirituele introspectie en berouw, waarop mensen hun zonden erkenden en zich tot God wendden om vergeving te vragen.

Tegenwoordig wordt Jom Kipoer nog steeds gevierd in synagogen over de hele wereld, maar het is ook een dag van persoonlijke reflectie en zelfonderzoek voor veel joden. Mensen gebruiken de dag om na te denken over hun gedrag en hun relaties met anderen, en om zich voor te nemen om in het komende jaar een beter mens te zijn. Jom Kipoer is een tijd van spirituele vernieuwing en verzoening, waarop joden hun band met God en met elkaar versterken.

Datum 2024

11 en 12 oktober

Datum 2025

1 en 2 oktober

Achtergrond
Joods
Feestdag

Geen officiële feestdag

Ben ik vrij met Jom Kipoer?

Of je vrij bent op een feestdag hangt af van je CAO of van je individuele arbeidsovereenkomst. Dit wordt in Nederland niet bij wet geregeld. Jom Kipoer is in Nederland geen officiële feestdag. Het is ook niet gebruikelijk dat deze dag is opgenomen in de CAO als vrije dag. Wel is tegenwoordig steeds vaker geregeld dat werknemers feestdagen mogen ruilen. Zo kunnen ze op een feestdag die voor hun belangrijk is vrij krijgen, in plaats van op een andere feestdag.