Koninkrijksdag

Koninkrijksdag (niet te verwarren met Koningsdag), ook wel bekend als Statuutdag, is een jaarlijkse viering van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit statuut werd op 15 december 1954 ondertekend en vormde de basis voor de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden.

Koninkrijksdag wordt gevierd op 15 december en markeert de datum waarop het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van kracht werd. Het is een dag van historische betekenis voor de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Vroeger werd Koninkrijksdag voornamelijk gevierd met officiële ceremonies, toespraken en culturele evenementen die de samenwerking en verbondenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden benadrukten. Het was een gelegenheid voor de inwoners van de verschillende landen binnen het koninkrijk om hun gemeenschappelijke geschiedenis te vieren en vooruit te kijken naar de toekomst.

Tegenwoordig wordt Koninkrijksdag nog steeds gevierd met officiële ceremonies en evenementen, maar het kan ook een dag zijn waarop mensen zich bewust worden gemaakt van de diversiteit en verbondenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een tijd om de culturele rijkdom en verscheidenheid van de verschillende landen binnen het koninkrijk te vieren, evenals de samenwerking op politiek, economisch en sociaal gebied. Koninkrijksdag is een herinnering aan de gezamenlijke geschiedenis en toekomst van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Ben ik vrij met Koninkrijksdag?

Of je vrij bent op een feestdag is in Nederland niet wettelijk vastgelegd, maar hangt af van je CAO of individuele arbeidscontract. Koninkrijksdag is geen officiële feestdag. Het is dan ook niet gebruikelijk dat Koninkrijksdag is opgenomen als een vrije dag in CAO’s. De meeste werknemers zullen dan ook niet vrij zijn op Koninkrijksdag.