Palmzondag

Palmzondag is een belangrijke christelijke feestdag die de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdenkt, zoals beschreven in de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. De oorsprong van Palmzondag gaat terug naar de vroege christelijke kerk, waar het werd gevierd om de gebeurtenissen van de laatste week van Jezus’ leven op aarde te markeren. Jezus werd door de menigte verwelkomd als een koning, die palmtakken op de grond legden voor zijn pad, wat de naam van deze dag verklaart. Palmzondag luidt de Heilige Week in, die culmineert in de viering van Pasen.

Palmzondag valt altijd op de zondag voor Pasen, en de datum varieert jaarlijks afhankelijk van de datum van Pasen. Dit betekent dat Palmzondag ergens tussen 15 maart en 18 april kan plaatsvinden. Het markeert het begin van de belangrijkste week in de christelijke kalender, die de laatste dagen van Jezus’ leven en zijn opstanding viert.

Vroeger werd Palmzondag gevierd met processies waarin palmtakken, en in sommige streken ook wilgentakken, werden gezegend en uitgedeeld aan de gelovigen. Deze takken werden vaak in huis geplaatst als een symbool van bescherming en zegen voor het komende jaar. In veel delen van Europa waren er uitgebreide processies en theatrale heropvoeringen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De gezegende palmtakken werden ook vaak bewaard en het jaar daarop verbrand om de as te maken voor Aswoensdag.

Tegenwoordig wordt Palmzondag nog steeds gevierd met kerkdiensten en processies in veel christelijke kerken over de hele wereld. In Nederland en andere landen worden vaak palmpasenstokken gemaakt door kinderen, versierd met snoep, vruchten en brood in de vorm van een haan. Deze worden tijdens de kerkdienst gezegend en daarna in optochten meegedragen. In veel katholieke en protestantse kerken worden palmtakken uitgedeeld aan de gelovigen, en soms worden deze takken meegenomen naar huis als een symbool van zegen en bescherming.

Naast de traditionele rituelen, is er tegenwoordig ook een focus op gemeenschapsactiviteiten en liefdadigheid op Palmzondag. Kerkelijke gemeenschappen organiseren vaak speciale evenementen zoals maaltijden voor de armen, inzamelacties en andere vormen van liefdadigheidswerk om de geest van dienstbaarheid en nederigheid die Jezus predikte te bevorderen. Palmzondag blijft een dag van vreugde en reflectie, die de weg vrijmaakt voor de intense en betekenisvolle gebeurtenissen van de Heilige Week, eindigend in de viering van de opstanding van Christus met Pasen.

Datum 2024

zondag 24 maart

Datum 2025

zondag 13 april

Achtergrond
Christelijk
Feestdag

Geen officiële feestdag