Pasen

Pasen, een van de belangrijkste christelijke feestdagen, viert de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De oorsprong van Pasen ligt in het Joodse Pesach (Passover), waarbij de opstanding van Jezus nauw verbonden is met het Joodse paasfeest. Het christelijke Paasfeest werd in de vroege kerk gevierd als een herdenking van de opstanding van Jezus, die volgens de evangeliën drie dagen na zijn kruisiging plaatsvond.

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, waardoor het een beweeglijke feestdag is die tussen eind maart en eind april wordt gevierd. Deze datum is symbolisch, omdat het de lentetijd markeert, een periode van nieuw leven en hoop.

Vroeger werd Pasen uitbundig gevierd met processies, nachtwaken, speciale diensten en rituelen die de opstanding van Jezus benadrukten. Het was een periode van vasten gevolgd door feestelijke vieringen, waarbij gelovigen de kern van hun geloof vierden.

Tegenwoordig wordt Pasen nog steeds gevierd met religieuze diensten waarin de opstanding centraal staat. Kerken versieren zich met bloemen en kaarsen, en er worden speciale liederen gezongen. Naast de religieuze aspecten van Pasen wordt het ook gevierd als een tijd van samenzijn met familie en vrienden, waarbij tradities zoals eieren verven, paaseieren zoeken en het delen van maaltijden belangrijk zijn.

Eerste en tweede Paasdag

Eerste paasdag, ook wel Paaszondag genoemd, is de dag waarop de opstanding van Jezus wordt gevierd. Het is het hoogtepunt van het paasfeest en staat centraal in de christelijke traditie. Op deze dag komen gelovigen samen voor speciale kerkdiensten om de opstanding te vieren en het geloof in de verlossing door Jezus te belijden. Tweede paasdag, de dag na eerste paasdag, wordt gezien als een verlengstuk van het paasfeest. Het is vaak een dag van ontspanning en samenzijn, waarop families en vrienden bij elkaar komen om na te genieten van de paasvieringen. In sommige landen worden ook speciale activiteiten georganiseerd, zoals paasmarkten, picknicks of familie-uitjes. Hoewel tweede paasdag minder nadruk legt op de religieuze aspecten van Pasen, blijft het een belangrijk onderdeel van het paasweekend waarin de vreugde en het samenzijn worden gevierd.

Ben ik vrij met Pasen?

Er zijn in Nederland geen wettelijk verplichte vrije dagen. De paasdagen zijn wel een officiële feestdagen. In veel CAO’s en arbeidscontracten zal Tweede Paasdag dan ook zijn opgenomen als vrije dag. Eerste Paasdag valt altijd op een zondag en is voor veel mensen dus sowieso al een vrije dag.

Wij zijn alvast in een paar CAO’s gedoken voor je. Ben je ambtenaar? Dan ben je vrijwel zeker vrij op Tweede Paasdag. Zowel de CAO Rijk, CAO Provincies en CAO Gemeenten hebben Tweede Paasdag als (doorbetaalde) vrije dag opgenomen.

Artikelen over Pasen

Het verhaal van Jezus, hoe zit het ook alweer met de feestdagen?

Het verhaal van Jezus Christus begint met Kerstmis, de viering van zijn geboorte in Bethlehem. Maria en Jozef, zijn ouders, reisden naar Bethlehem waar Jezus in een stal werd geboren omdat er geen plaats was in de herberg. Deze gebeurtenis markeert het begin van zijn leven op aarde en wordt jaarlijks gevierd door christenen over …

Read more