Pinksteren

Pinksteren, een christelijk feest dat de uitstorting van de Heilige Geest viert, heeft zijn oorsprong in het joodse feest Sjavoeot. Volgens de Bijbelse overlevering vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats tijdens het Joodse feest van Sjavoeot, vijftig dagen na Pasen. Dit markeert het begin van de christelijke gemeenschap en wordt beschouwd als de geboorte van de kerk.

Traditioneel valt Pinksteren altijd op de vijftigste dag na Pasen, waardoor het een beweeglijk feest is dat meestal in mei of juni wordt gevierd. Deze datum is nauw verbonden met de Joodse viering van Sjavoeot, die valt op de vijftigste dag na Pesach, het joodse paasfeest.

Vroeger werd Pinksteren vaak gevierd met processies, religieuze bijeenkomsten en speciale diensten in kerken. Het was een tijd waarin mensen zich verzamelden om het geloof te vieren en de betekenis van de Heilige Geest te overdenken. In sommige culturen werden ook oude voorjaarsrituelen vermengd met de viering van Pinksteren.

Tegenwoordig wordt Pinksteren nog steeds gevierd in veel kerken over de hele wereld, zij het vaak in een meer ingetogen vorm dan vroeger. Mensen komen samen voor speciale diensten waarin de rol van de Heilige Geest in het leven van gelovigen wordt benadrukt. Daarnaast wordt Pinksteren ook gezien als een gelegenheid voor familiebijeenkomsten en ontspanning, vergelijkbaar met andere christelijke feestdagen.

Datum 2024

zondag 19 mei
maandag 20 mei

Datum 2025

zondag 8 juni
maandag 9 juni

Achtergrond
Christelijk
Feestdag

Officiële feestdag

Ben ik vrij met Pinksteren?

Er zijn in Nederland geen wettelijk verplichte vrije dagen. Pinksteren zijn wel een officiële feestdagen. In veel CAO’s en arbeidscontracten zal Tweede Pinksterdag dan ook zijn opgenomen als vrije dag. Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag en is voor veel mensen dus sowieso al een vrije dag.

Wij zijn alvast in een paar CAO’s gedoken voor je. Ben je ambtenaar? Dan ben je vrijwel zeker vrij op Tweede Pinksterdag. Zowel de CAO Rijk, CAO Provincies en CAO Gemeenten hebben Tweede Pinksterdag als (doorbetaalde) vrije dag opgenomen.

Artikelen over Pinksteren

Het verhaal van Jezus, hoe zit het ook alweer met de feestdagen?

Het verhaal van Jezus Christus begint met Kerstmis, de viering van zijn geboorte in Bethlehem. Maria en Jozef, zijn ouders, reisden naar Bethlehem waar Jezus in een stal werd geboren omdat er geen plaats was in de herberg. Deze gebeurtenis markeert het begin van zijn leven op aarde en wordt jaarlijks gevierd door christenen over …

Read more