Trouwen, het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven, meestal tussen één man en één vrouw, die de wettelijke fundering vormt van veel gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context. Wereldwijd komen monogame, heteroseksuele huwelijken het meest voor, gevolgd door polygynie (een verbintenis van één man met meerdere vrouwen). Vanaf de latere decennia van twintigste eeuw wordt de term huwelijk in sommige landen ook in toenemende mate geaccepteerd als benaming voor homoseksuele verbintenissen. In Nederland, België, Spanje en Canada is het wettelijke huwelijk inmiddels ook mogelijk gemaakt voor paren van gelijk geslacht (zie ook homohuwelijk). Andere landen zoals Letland, definiëren het huwelijk in hun grondwet dan weer expliciet als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Het huwelijk (gekoppeld aan monogamie) is ergens in de middeleeuwen bedacht door de kerk om uitbreiding van geslachtsziekte tegen te gaan. Daarbij was het een vroege oplossing tegen overdraagbaarheid van geslachtsziekte. De vroegere/primaire betekenis van het trouwen is met moderne middelen als het condoom verloren gegaan.


home
Trouwen & Huwelijk